Please update your Flash Player to view content.

Меню

Опитування

Я відвідую бібліотеку, щоб:
 
Potter Zhiv sobi pes Mudra kniga Misto tisyachi dverey
Дж. К. Ролінґ. Гаррі Поттер і прокляте дитя Петро МАГА. Жив собі пес... Мирослав ДОЧИНЕЦЬ. Мудра книга Володимир АРЄНЄВ. Місто тисячі дверей
WiFi Logo 1 PB logo2
Concert«В тобі, мистецтво, у тобі одному є захист: у кра­сі незнаних слів!»
Святковий концерт, присвячений Всеукраїнсько­му дню працівників культури та майстрів народ­ного мистецтва


9 листопада 2016 року відділ мистецтв нашої бібліотеки святковим концертом вітав працівників культурних закладів із професійним святом. У гарному настрої із щирими посмішками зустрічала аудиторія вихованців творчих об’єднань Центру позашкільної роботи Святошинського району м. Києва, нагородивши їх бурхливими оплесками за талановиті і щирі концертні виступи. Із побажанням творчого натхнення в культурному та естетичному вихованні підростаючого покоління до присутніх звернулися завідувач відділу мистецтв читальні Світлана Чернова та завідувач відділу естетичного виховання ЦПР Лідія Щербатюк.
Детальніше
Dictant«О мово моя, душа голосна України!»
Мовознавчий нарис, присвячений Дню українсь­кої писемності та мови


9 листопада 2016 року поринути у дивовижно мелодійний світ української мови до бібліотеки завітали наші читачі – учні 9-Б класу спеціалізованої школи № 102. У День української писемності та мови аудиторія зустрілась із справжній знавцем українського слова – поетесою, філологом, педагогом Наталкою Поклад. У ході спілкування пані Наталка розповіла свій шлях до формування її світогляду як українки, представила дітям книгу «Повість врем’яних літ» та розповіла про її автора Нестора-літописця, а завдяки почутим від гості віршам присутні відчули силу і багатство рідної мови, переконались у необхідності плекати й цінувати її. А об 11-25, сконцентрувавши увагу та слух, усі присутні приєдналися до радіослухачів Першого каналу Українського радіо і писали 16-й радіодиктант національної єдності під назвою «Україна на зламі тисячоліть», присвячений історії нашої батьківщини, який диктував доцент Київського університету ім. Б. Грінченка Олександр Авраменко.
Детальніше
Osmolovska 8«Інклюзивна література». Творча зустріч з україн­ськими письменницями Оленою Осмоловською та Катериною Бабкіною

8 листопада 2016 року поспілкуватися із гостями нашої бібліотеки – письменницею, директором «Видавничого центру «12», засновницею проекту «Інклюзивна література» Оленою Осмоловською та письменницею, поетесою Катериною Бабкіною – на тему «інклюзії» взагалі та її значення в літературі, освіті зокрема до відділу обслуговування дошкільників та учнів 1-4 класів читальні завітали учні 3-Б класу спеціалізованої школи № 102. Авторки познайомили аудиторію зі своїми творчими здобутками. Також учасники зустрічі мали можливість послухати авторські читання, поставити питання, самим відповісти на запитання письменниць.
Детальніше
Shportko podii1«Хай завжди буде книга». Твор­ча зуст­річ із ав­то­ром Ок­са­ною Шпор­тько, при­свя­че­на Дню ук­ра­їн­ської пи­сем­нос­ті та мо­ви

3 листопада 2016 року напередодні Дня ук­ра­їн­ської пи­сем­нос­ті та мо­ви у від­ді­лі об­слу­го­ву­ван­ня до­шкіль­ни­ків та уч­нів 1-4 кла­сів біб­ліо­те­ки на­ші най­мен­ші чи­та­чі — ви­хо­ван­ці се­ред­ньої та стар­шої груп ди­тя­чо­го сад­ка № 11 — за­ну­ри­лись у ма­гіч­ний світ ка­зок феї ук­ра­їн­ської лі­те­ра­ту­ри для ді­тей су­час­нос­ті Ок­са­ни Шпор­тько. Ав­тор­ське де­кла­му­ван­ня тво­рів із пре­зен­то­ва­ної під час за­хо­ду дво­мов­ної кни­ги «Ман­да­рин­чик і його ре­цепт щас­тя» ви­дав­ниц­тва «Сам­міт-кни­га» 2016 ро­ку під­крес­ли­ло ча­рів­ну си­лу та ме­ло­дій­ність ук­ра­їн­сько­го сло­ва, а пов­чаль­ний зміст ка­зок та вчин­ки ге­ро­їв да­ли ма­ле­чі змо­гу кра­ще зро­зу­мі­ти, що та­ке доб­ро і зло, хо­роб­рість та бо­яз­кість, щед­рість та ску­пість, лег­ко­важ­ність та роз­суд­ли­вість.
Детальніше
Dermansky podii«Творець Чудових Чудовиськ».
Творча зустріч з автором Сашком Дерманським


2 листопада 2016 року справжньою від­ра­дою для на­ших чи­та­чів ста­ла зуст­річ із твор­цем їх улюб­ле­них ге­ро­їв — Ву­жа Онись­ка і Дра­ко­на Омель­ка, Чу­до­вих Чу­до­виськ та Ба­бу­сі Ка­таст­ро­фи — пись­мен­ни­ком і каз­ка­рем Саш­ком Дер­ман­ським. Впро­довж друж­ньо­го та від­вер­то­го спіл­ку­ван­ня ав­тор роз­по­вів про лі­те­ра­тур­ні но­вин­ки, чи­тав влас­ні тво­ри, від­по­ві­дав на без­ліч за­пи­тань ауди­то­рії, а при­сут­ні — на за­пи­тан­ня Саш­ка, що вик­ли­ка­ло мо­ре по­зи­ти­ву і ве­се­ло­щів. Чи­та­чі із не­тер­пін­ням че­ка­ти­муть на про­дов­жен­ня при­год го­лов­них ге­ро­їв — вже сво­їх, прос­то клас­них дру­зів.
Детальніше
Архів подій

 

Анонси

Cinema logo

У грудні

Протягом грудня «Від Миколая до Різдва». Виставка дитячих художніх робіт
«Від дідуха до ялинки! Від ялинки до дідуха!». Новорічна виставка-конфетті
01.12.2016 р. «Україна – козацька держава». Відкриття фотовиставки (до Дня збройних сил України)
02.12.2016 р. ПЕТРО МАГА
Український сві­то­гляд. Точка зору.
08.12.2016 р. «Від Миколая до Різдва». Відкриття виставки дитячих художніх робіт
«Я – громадянин своєї країни!». Правовий лікбез (до Міжнародного дня захисту прав людини)
12.12.2016 р. «На Андрія, у хатині, дівчина гадала…». Народознавча мандрівка
13.12.2016 р. «Мужність і біль Чорнобиля». Роздум-нарис (до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС)
15.12.2016 р. «З нетерпінням я чекаю нині свято Миколая». Майстер-клас
16.12.2016 р. «Святий Миколай завітав на поріг». Святковий концерт
19.12.2016 р. Для наймолодшого читача
«Миколая щедре свято – подарунками багате». Літературний вечір
22.12.2016 р. «Чарівник Смарагдового міста». Святкова вистава (за участі театрального гуртка «Експромт»)
29.12.2016 р. Для наймолодшого читача
«Зимові пригоди». Новорічний серпантин казок (Г. К. Андерсен «Снігова королева», С. Маршак «Дванадцять місяців», Е. Гофман «Лускунчик»)

У січні 2017 року

Протягом січня «Сію, сію, посіваю, З Новим роком Вас вітаю». Зимовий книжковий вернісаж